Kategoria: Uncategorized

OPINIA PRAWNA

Oceny stanu przedawnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego dokonuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego albo Główny Geodeta Kraju kierujący wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Rzecznika dyscyplinarnego.