Oceny stanu przedawnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego dokonuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego albo Główny Geodeta Kraju kierujący wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Rzecznika dyscyplinarnego.

2023-12-21_100153_of11319123595963_odp-1

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *